Nařízení ze dne 28.9.1953 o úpravě pojistného národního pojištění

21.10.1953 | Sbírka:  84/1953 Sb. | Částka:  49/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 102/1951 Sb., 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 74/1953 Sb., 109/1952 Sb.
Pasivní derogace: 32/1957 Sb., 54/1956 Sb.
84/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. září 1953
o úpravě pojistného národního pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1
Ustanovení § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 109/1952 Sb., o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, se mění a zní:
"(2) Pojistné se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele a činí:
a) 10 % u zaměstnanců
1. rozpočtových organisací,
2. hospodářských a ostatních organisací, jejichž hospodářské výsledky jsou zahrnuty v státním rozpočtu,
b) 3 % u příslušníků Sboru národní bezpečnosti,
c) 15 % u ostatních zaměstnanců."
§ 2
Pojistné podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 74/1953 Sb., o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru, činí 10 %. Z toho odvádí podnik 5 % vojenské správě a 5 % Revolučnímu odborovému hnutí (orgánům provádějícím nemocenské pojištění).
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou je všichni členové vlády.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Maurer v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Kopecký v.r.
Dr. Neuman v.r.
Uher v.r.
Nosek v.r.
Barák v.r.
Plojhar v.r.
Beran v.r.
Poláček v.r.
David v.r.
Pospíšil v.r.
Dvořák v.r.
Ing. Púčik v.r.
Ďuriš v.r.
Reitmajer v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Smida v.r.
Jonáš v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Krajčír v.r.
Dr. Škoda v.r.
Krosnář v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Štoll v.r.
Málek v.r.