Nařízení ze dne 12.11.1954, kterým se mění název Slovenské university v Bratislavě

15.11.1954 | Sbírka:  49/1954 Sb. | Částka:  31/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 58/1950 Sb.
Aktivní derogace: 375/1919 Sb.
49/1954 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. listopadu 1954,
kterým se mění název Slovenské university v Bratislavě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Název Slovenské university v Bratislavě se mění a zní: "universita Komenského v Bratislavě".
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství.
Široký v. r.
Štoll v. r.