Vyhláška ze dne 2.7.1955, kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění

2.7.1955 | Sbírka:  117/1955 Ú.l. | Částka:  70/1955ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 87/1991 Sb.
117/1955 Ú.l.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 2. července 1955,
kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění
Ministr financí vyhlašuje některá opatření ze dne 22. července 1953 učiněná podle § 10 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Závazky z dobrovolného pojištění jsou vyjádřeny prémiovou reservou a je tudíž nutno je hradit stejným způsobem jako u ostatního pojištění životního.
Z toho plyne:
1. pojem životního pojištění ve smyslu čl. 25 směrnic ministra financí č. 159/1953 Ú. l. je nutno vykládat tak, že se vztahuje na všechny smlouvy o dobrovolném připojištění na život bez ohledu na to, jedná-li se o pojištění kapitálové nebo důchodové;
2. dobrovolné důchodové připojištění, které bylo uzavřeno jako náhrada škody v případech, kdy zaměstnavatel nesplnil svou zákonnou povinnost přihlašovací, buď že zaměstnance nepřihlásil k pojištění vůbec, neb uvedl chybné údaje a tím způsobil krácení nároků z pensijního pojištění, přepočte se v poměru 5 Kčs starých peněz na 1 Kčs nových peněz.
§ 2
Tato opatření nabyla účinnosti dnem 1. června 1953.
Náměstek ministra:
Petružela v. r.