Nařízení ze dne 16.2.1922 o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích

18.2.1922 | Sbírka:  47/1922 Sb. | Částka:  15/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 94/1921 Sb.
Prováděcí: 48/1922 Sb.
Pasivní derogace: 267/1941 Sb.
47/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 16. února 1922
o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.
§ 1.
Podle zákona ze dne 1. března 1921, č. 94 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati dle vyhlášky uveřejněné zároveň pod čís. 48 Sb. z. a n. u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček první drobné mince měny československé po 20 a 50 haléřích.
§ 2.
Těchto drobných mincí (§ 1) bude dáno do oběhu celkem nejvíce za 31 milionů Kč.
§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Černý v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.