Nařízení ze dne 15.3.1963 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích

30.3.1963 | Sbírka:  27/1963 Sb. | Částka:  15/1963ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1963 Sb.
Pasivní derogace: 109/1993 Sb.
27/1963 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. března 1963
o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje mincemi po 50 haléřích.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Široký v. r.