Vyhláška ze dne 30.6.1964 základní podmínky dodávky státních rezerv

3.9.1964 | Sbírka:  174/1964 Sb. | Částka:  73/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 181/1989 Sb.
174/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
Správy federálních hmotných rezerv
ze dne 30. června 1964
kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Změna: 181/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Správa státních hmotných rezerv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
ODDÍL I
Obecná ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tyto základní podmínky dodávky se vztahují na všechny dodávky uskutečněné do federálních hmotných rezerv, včetně dodávek z dovozu a na všechny dodávky z federálních hmotných rezerv s výjimkou dodávek pro vývoz.
(2) Dále se tyto základní podmínky vztahují na dodávky státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství.
§ 2
zrušen
ODDÍL II
Dodávky v tuzemsku
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
Záruční doba
(k § 135 zákona)
Záruční doba činí - pokud není základními podmínkami dodávky vydanými dodavatelskými ministerstvy nebo Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanovena jiná doba - 6 měsíců od splnění dodávky. U dodávek do státních hmotných rezerv končí záruční doba 6 měsíců po uplynutí doby ochraňování. Doba ochraňování je stanovena usnesením vlády československé socialistické republiky. Není-li tímto způsobem stanovena, dohodnou ji organizace ve smlouvě.
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
ODDÍL III
Dodávky z dovozu
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
ODDÍL IV
Závěrečné ustanovení
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Předseda:
Erban v. r.