Nařízení ze dne 3.11.1922, kterým doplňuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém

11.11.1922 | Sbírka:  318/1922 Sb. | Částka:  118/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 305/1922 Sb.
318/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 3. listopadu 1922,
kterým doplňuje se nařízení vlády republiky Československé ze den 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze den 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zapotřební trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Na základě § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. října 1922, č. 30 Sb. z. a n., kterým vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, doplňuje se přílohou A, jíž dovolává se § 17, odst. 4., č. 1., jmenovaného nařízení, tohoto znění:
§ 2.
Nařízení toto počne působiti dnem vyhlášení. Provedou je všichni ministři.
Příloha A.
Zařazení úředníků na velkém zabraném majetku pozemkovém do skupin pro stanovení odškodnění.
Skupina Služební kategorie:
I. Hospodářský, mladší hospodářský, důchodenský, lesní, technický, účetní, kancelářský asistent, adjunkt a jim na roveň postavení úředníci všech oborů podniků hospodářských, lesnických a s nimi souvisejícího průmyslu (zahradnický příručí s odborným vzděláním, výkonný lihovarník s charakterem úředníka a lihovarnickou praxí kratší šesti roků atd.).
II. Obstaravatel dvora (samostatný, starší s praxí delší čtyř roků asistent, adjunkt), zahradník, podřízený lesní na objektech od 50 - 300 ha výměry a jim na roveň postavení.
III. Pojezdný, lesní na objektech lesních přes 300 ha výměry, účetní, kancelista, kalkulátor, oficiál a jim na roveň postavení.
IV. Samostatný hospodářský správce dvora, lesní správce, lesní a hospodářský kontrolor, porybný a jim na roveň postavení úředníci účetní, pokladní, revisní, techničtí a zahradničtí s odborným vzděláním.
V. Hospodářský správce sekce (více než dvou dvorů), revírní lesní, samostatný lesní správce, revident, účetní, pokladník, důchodní a jim na roveň postavení úředníci všech podniků se zemědělstvím a lesnictvím souvisejícího průmyslu.
VI. Vrchní hospodářský správce několika sekcí nebo nejméně šesti objektů nadlesní se samostatnou administrativní činností, technický správce s odborným vzděláním větších průmyslových podniků, lékař a zvěrolékař výhradně pro velkostatek, vrchní revident, vrchní pokladník, vrchní účetní, samostatný strojní, stavební, kulturní inženýr a jim na roveň postavení.
VII. Ředitel, inspektor, administrátor, hosp. rada, účetní rada, lesmistr, lesní ředitel, lesní rada na lesních objektech přes 10.000 ha a jim na roveň postavení vedoucí úředníci (úředníci s tituly této skupiny na zemědělských objektech s výměrou pod 2000 ha a lesních s výměrou pod 10.000 ha zařadí se do skupiny předcházející).
Poznámka: Ve všech případech, kdy bude pochybno nebo sporno, do které skupiny toho kterého úředníka zařaditi (zejména na Slovensku a v Podkarpatské Rusi), buďtež udány všechny znaky, které mohou sloužiti jako správné kriterium jeho služební činnosti (působnosti), na př. velikost objektu (závodu), stupeň zodpovědnosti, vykonávané práce, denní výroby v lihovarech, roční kontingent, roční průměrné vybavené množství piva v hektolitrových stupních atd.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Dra Kállaye.