Vyhláška ze dne 26.2.1970 o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla

24.3.1970 | Sbírka:  21/1970 Sb. | Částka:  6/1970ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
21/1970 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 26. února 1970
o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
K 50. výročí Slovenského národního divadla se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.
§ 2
(1) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 10 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se kosočtverců a oválů.
(2) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, po jehož svislých stranách a nahoře je umístěn nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "25" je umístěno uprostřed dole.
(3) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je na čtvercovém pozadí náznaku divadelního jeviště zobrazena stylizovaná tvář múzy, ověnčená vavřínovými lístky. Strany stylizovaného jeviště jsou provázeny nápisem "SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V BRATISLAVE", letopočet "1920" je umístěn uprostřed nahoře a letopočet "1970" uprostřed dole. Návrh stříbrné pamětní pětadvacetikoruny je dílem akademického sochaře Zdeňka Kolářského ve spolupráci s akademickým grafikem a malířem Ivanem Strnadem. Jména "KOLÁŘSKÝ" a "IVAN STRNAD" jsou umístěna na základně jeviště.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rohlíček CSc. v.r.
Příl. 1
Vyobrazení mince