Zákon ze dne 16.4.1970 o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky

21.4.1970 | Sbírka:  34/1970 Sb. | Částka:  10/1970ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 60/1988 Sb.
34/1970 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 16. dubna 1970
o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
Změna: 60/1988 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Zrušuje se ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky.
§ 2
zrušen
§ 3
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z dosavadního ministerstva na Úřad vlády České socialistické republiky.
§ 4
Zrušují se ustanovení § 1 bod 7 a § 9 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.
Korčák v. r.