Nařízení ze dne 18.3.1971 o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs

1.4.1971 | Sbírka:  23/1971 Sb. | Částka:  7/1971ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 111/1993 Sb.
23/1971 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 18. března 1971
o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 písmene b) zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Soustava zákonných peněz se doplňuje bankovkami po 20 Kčs.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Štrougal v. r.