Vyhláška ze dne 25.10.1971 o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961

27.10.1971 | Sbírka:  125/1971 Sb. | Částka:  32/1971ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 43/1962 Sb., 77/1958 Sb.
125/1971 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 25. října 1971
o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II - na lícní straně s obrazem Jana Žižky z Trocnova hledícího vlevo a dřívějším státním znakem Republiky československé 1) a vzoru 1961 (tvaru II - lišícího se svým provedením od bankovek vzoru 1958 - tvaru II - pouze státním znakem a letopočtem 2) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1971.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1972 do 30. června 1972 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1972 do 31. prosince 1972 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1972 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc. Ing. Rohlíček CSc v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 77/1958 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.
2) Vyhláška ministra financí č. 43/1962 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953.