Zákon ze dne 4.7.1972 o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně-ekonomických informací

12.7.1972 | Sbírka:  40/1972 Sb. | Částka:  14/1972ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 1/1967 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., 278/1992 Sb., 425/1990 Sb., 171/1989 Sb.
40/1972 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 4. července 1972
o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Změna: 171/1989 Sb.
Změna: 278/1992 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
nadpis zrušen
§ 1
zrušen
Oddíl I
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 6
zrušen
Oddíl II
nadpis vypuštěn
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 10
zrušen
§ 11
(1) zrušen
(2) Okresní oddělení určují rodné číslo obyvatelům Československé socialistické republiky ve svém územním obvodu podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem. 2)
Oddíl III
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 13a
zrušen
§ 13b
zrušen
Oddíl IV
zrušen
§ 14
zrušen
Oddíl V
zrušen
§ 15
nadpis vypuštěn
zrušen
§ 16
zrušen
Oddíl VI
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Erban v. r.
Korčák v. r.
2) § 23 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.