Vyhláška ze dne 24.8.1972 o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs

11.9.1972 | Sbírka:  63/1972 Sb. | Částka:  19/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 106/1965 Sb., 105/1965 Sb., 110/1962 Sb., 131/1961 Sb., 45/1953 Sb.
63/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 24. srpna 1972
o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
(1) Mince po 25 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a opisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1962 s novým státním znakem a opisem "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 2) a mince po 3 Kčs 3) a dále státovky po 5 Kčs a 3 Kčs se starým státním znakem a nápisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1961 s novým státním znakem a nápisem "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 4) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1972.
(2) Mince a státovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1973 do 30. června 1973 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1973 do 31. prosince 1973 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1973 je jakákoliv výměna těchto mincí a státovek vyloučena.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc.Ing. Rohlíček CSc. v.r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
2) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.
3) Vyhláška ministra financí č. 106/1965 Sb., o vydání mincí po 3 Kčs.
4) Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru.