Vyhláška ze dne 2.8.1974 o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974

13.9.1974 | Sbírka:  82/1974 Sb. | Částka:  14/1974ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 107/1993 Sb.
82/1974 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 2. srpna 1974
o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zák. č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
Dnem 1. prosince 1974 se vydávají do oběhu mince po 10 haléřích vzoru 1974 (dále "desetihaléře").
§ 2
(1) Desetihaléře se razí z hliníku. Hrubá váha desetihaléře je 0,9 g. Průměr desetihaléře je 18,2 mm, jeho hrana je hladká.
(2) Při ražbě desetihaléřů je dovolená odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 25/1000.
(3) Na líci desetihaléře je státní znak Československé socialistické republiky, v opise do kruhu zleva je název státu "Československá socialistická republika". Rok výroby je uveden pod státním znakem dole.
(4) Na rubu desetihaléře je označení hodnoty velkým číslem "10" a písmenem "h" pod ním. Uprostřed nad označením hodnoty je umístěna pěticípá hvězda. Autorem návrhu na desetihaléř je akademický sochař profesor František David, jehož značka "D" je umístěna vlevo na základně čísla "10".
§ 3
Mince po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961 zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér, CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince