Vyhláška ze dne 12.5.1975 o vydání pamětních stříbrných padesátikorun ke 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna

12.5.1975 | Sbírka:  48/1975 Sb. | Částka:  13/1975ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
48/1975 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne května 1975
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích vyhlašuje:
§ 1
(1) K 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.
(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky. Název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" je umístěn podél svislých stran štítu státního znaku a pod jeho základnou. Pod slovem "REPUBLIKA" je umístěno v jednom řádku označení hodnoty "50 Kčs".
(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je pravý profil Stanislava Kostky Neumanna. Jeho jméno "S. K. NEUMANN" je umístěno v opise vlevo od portrétu. V pravé horní části obvodu mince jsou v opise umístěny letopočty "1875 - 1975". Autorem návrhu na padesátikorunu je akademický sochař František David, jehož značka "D" je umístěna v úrovni dolního okraje portrétu.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér, CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince