Vyhláška ze dne 11.3.1977 o vydání pamětních stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara

24.3.1977 | Sbírka:  17/1977 Sb. | Částka:  6/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
17/1977 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 11. března 1977
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 300. výročí úmrtí grafika a rytce Václava Hollara se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá hmotnost (váha) stokoruny) je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé hmotnosti (váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vliv vlnovky a tečky.
(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva dolů v neuzavřeném kruhu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "100 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem. Autorem návrhu je akademický sochař František David, jehož značka "D" je umístěna vedle pravého dolního rohu pavézy.
(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Václava Hollara v levém profilu. Jeho jméno je umístěno v opise vlevo, letopočty "1677 - 1977" ve dvou řádcích vlevo v úrovni límce. Autorem návrhu na rubovou stranu pamětní stříbrné stokoruny je Jan Mlýnek, jehož značka "M" je umístěna pod portrétem.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér, CSc. v. r.