Výnos ze dne 21.3.1978, kterou se vydává sazebník poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot, kterým se upravuje výška poplatků a náhrad účtovaných Státní bankou československou a jinými peněžními ústavy organizacím, případně občanům

29.6.1978 | Sbírka:  R-21/1978 | Částka:  16/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 144/1970 Sb.
Pasivní derogace: 31/1990 Sb., 16/1989 Sb.