Výnos ze dne 20.3.1979, jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energetického hospodářství

24.9.1979 | Sbírka:  981/79-033-87 | Částka:  22/1979ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.