Výnos ze dne 24.9.1981 o novém vydání jednotné klasifikace výkonů

11.5.1982 | Sbírka:  1984/81-03 | Částka:  10/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., OP16/93, 1754/85