Vládní nařízení ze dne 22.5.1924 o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.)

24.5.1924 | Sbírka:  106/1924 Sb. | Částka:  57/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
Prováděcí: 107/1924 Sb.
Pasivní derogace: 200/1932 Sb.
106/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 22. května 1924
o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.).
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne dnem 26. května 1924 vydávati podle vyhlášky, uveřejněné zároveň s č. 107 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček nové státovky na padesát korun československých s datem 12. července 1922 (tvaru II.).
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Šrámek v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič. v. r.