Vyhláška ze dne 4.1.1985 o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji

31.1.1985 | Sbírka:  4/1985 Sb. | Částka:  1/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
4/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 4. ledna 1985
o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti konání mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji 1985 v Praze se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed státní znak československé socialistické republiky a v neuzavřeném opisu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "Kčs 100".
(2) Na rubu stokoruny je postava útočícího hokejisty a rozdělený opis "MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY V LEDNÍM HOKEJI" a vlevo uprostřed ve dvou řádcích "PRAHA 1985".
(3) Autorem návrhu stokoruny je národní umělec Ján Kulich, iniciály jeho jména "J.K" jsou uprostřed dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 1985.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince