Výnos ze dne 8.8.1985 o změnách a doplňcích jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků

13.12.1985 | Sbírka:  1753/85 | Částka:  33/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Aktivní derogace: 1687/84-41
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., OP16/93