Výnos ze dne 12.7.1984 o novém vydání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků

31.1.1985 | Sbírka:  1687/84-41 | Částka:  1/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Aktivní derogace: 2754/80-032-1504
Pasivní derogace: 89/1995 Sb., OP16/93, 1753/85