Vyhláška ze dne 12.4.1988 o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské

20.4.1988 | Sbírka:  56/1988 Sb. | Částka:  9/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
56/1988 Sb.
federálního ministerstva financí
ze dne 12. dubna 1988
o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 125. výročí založení Matice slovenské se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jen "pětisetkoruny").
(2) Pětisetkoruny se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětisetkoruny je 40 mm. Na její hraně je nápis "HOJ VLASŤ MOJA . TY ZEM DRAHÁ".
§ 2
(1) Na líci pětisetkoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". V řádku pod státním znakem je označení hodnoty "500 Kčs". Uprostřed dole jsou ozdobné iniciály MS".
(2) Na rubu pětisetkoruny je ve slovenském kroji žena s pozdviženýma rukama; v pravé ruce drží květy a knihu, v levé lipovou ratolest. Uprostřed dole je nápis "MATICA SLOVENSKÁ". Vlevo ve dvou řádcích jsou letopočty "1863" a "1988".
(3) Autorem návrhu je národní umělec Ján Kulich. Jeho jméno "J. KULICH" je umístěno na rubu v řádku vlevo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince