Vyhláška ze dne 12.4.1988 o vydání pamětních stříbrných pětisetokorun k 20. výročí československé federace

20.4.1988 | Sbírka:  58/1988 Sb. | Částka:  9/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
58/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 12. dubna 1988
o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 20. výročí československé federace se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jen "pětisetkoruny").
(2) Pětisetkoruny se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětisetkoruny je 40 mm. Na její hraně je nápis "20. VÝROČIE ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCIE".
§ 2
(1) Na líci pětisetkoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod názvem státu je ve dvou řádcích označení hodnoty "500 Kčs". Po stranách státního znaku jsou lipové snítky.
(2) Na rubu pětisetkoruny je uprostřed kmen kvetoucí lípy vyrůstající z obrysu republiky, znázorněné tříbarevnou stuhou. Z kmene lípy vyrůstají dvě větve. Koruna lípy je složena z lipových lístků, jejichž složení uprostřed nahoře vytváří pěticípou hvězdu. Při okraji je opis "ČESKOSLOVENSKÁ FEDERACE 1968 - 1988".
(3) Autorem návrhu je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Její jméno "J. TRUHLÍKOVÁ" je umístěno na rubu šikmo vpravo dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1988.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince