Nařízení ze dne 15.12.1989, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně

28.12.1989 | Sbírka:  177/1989 Sb. | Částka:  36/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 157/1989 Sb., 156/1989 Sb., 116/1985 Sb.
Aktivní derogace: 177/1989 Sb., 157/1989 Sb., 156/1989 Sb.
Pasivní derogace: 177/1989 Sb.
177/1989 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 15. prosince 1989,
kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně
Vláda Československé socialistické republiky k běžnému usměrňování vývoje ekonomiky nařizuje podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, a podle § 25 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani):
§ 1
(1) Sazba odvodu ze zisku stanovená v § 8 odst. 1 zákona č. 156/1989 Sb. se zvyšuje z 55 % na 65 % ze základu odvodu ze zisku; toto ustanovení se nevztahuje na organizace výzkumné a vývojové základny.
(2) Sazba odvodu ze zisku stanovená v § 8 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb. se zvyšuje z 65 % na 75 % ze základu odvodu ze zisku.
§ 2
(1) Sazba důchodové daně stanovená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 157/1989 Sb. se zvyšuje z 65 % na 75 % ze základu důchodové daně.
(2) Sazba důchodové daně stanovená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 157/1989 Sb. se zvyšuje z 55 % na 65 % ze základu důchodové daně.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990 a platí pro odvodové období roku 1990.
Čalfa v. r.