Vyhláška ze dne 14.2.1990 o druhém vydání bankovek po 100 Kčs

20.2.1990 | Sbírka:  42/1990 Sb. | Částka:  10/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 158/1993 Sb.
42/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 14. února 1990
o druhém vydání bankovek po 100 Kčs
Státní banky československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) Dnem 1. března 1990 se vydávají do oběhu bankovky Státní banky československé (dále jen "bankovky") po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II), druhého vydání.
(2) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II), druhého vydání (dále jen "stokoruny druhého vydání") se od bankovek po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II), prvního vydání1) (dále jen "stokoruny prvního vydání") liší uspořádáním a velikostí vodotisku a tvarem číslic pořadového čísla bankovky.
(3) Na stokorunách prvního vydání vytváří vodotisk papíru po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Na stokorunách druhého vydání vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lipových lístků a pěticípých hvězd.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška ministerstva financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.