Vyhláška ze dne 29.4.1991 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka

29.5.1991 | Sbírka:  194/1991 Sb. | Částka:  39/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
194/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 29. dubna 1991
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka
Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní banky československé:
§ 1
(1) K příležitosti 150. výročí narození Antonína Dvořáka se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruna").
(2) Stokoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed v horní části státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a pod ním v pěti řádcích název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" a označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je fragment portrétu Antonína Dvořáka v pravém profilu. Jméno "ANTONÍN DVOŘÁK" je jako faksimile podpisu umístěno vlevo ve dvou řádcích na naznačených notových linkách. Pod jménem jsou ve dvou řádcích letopočty "1841-1991". Autorem návrhu stokoruny je akademický sochař Jiří Harcuba. Iniciála jeho jména "H" je umístěna dole u okraje mince vpravo od letopočtů.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Státní banky československé
v z. Ing. Zahradník v. r.