Výnos ze dne 14.5.1991 k provedení § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany

10.7.1991 | Sbírka:  278/1991 Sb. | Částka:  50/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 87/1991 Sb.
278/1991 Sb.
Federální ministerstvo obrany vydalo výnos č. 2 ze dne 14. května 1991 k provedení § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany.
Výnosem se řeší nároky vojáků z povolání, u nichž došlo k neplatnému ukončení služebního poměru, nároky na sociální dávky vyplývající ze zákona o služebních poměrech těchto osob a postup při stanovení jejich doplatku.
Výnos nabývá účinnosti dnem 15. července 1991; je zveřejněn ve Sborníku výnosů FMO ročník 1991 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu obrany nebo jej zakoupit v oblastní knižní prodejně knih Naše vojsko, nakladatelství a knižní obchod, Vítězné náměstí č. 4, Praha 6.