Vyhláška ze dne 17.7.1991 o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991

16.8.1991 | Sbírka:  329/1991 Sb. | Částka:  61/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Pasivní derogace: 110/1993 Sb.
329/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 17. července 1991
o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991
Státní banky československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
Dnem 2. září 1991 se vydávají do oběhu mince po 10 Kčs s letopočtem 1991 (dále jen "desetikoruna").
§ 2
(1) Desetikoruna se razí ze slitiny obsahující 92 dílů mědi, 6 dílů hliníku a 2 díly niklu. Hmotnost desetikoruny je 8 g, její průměr je 24,5 mm. Na její hraně se střídají hladká a vroubkovaná pole.
(2) Při ražbě desetikoruny je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníku a niklu 10/1000.
(3) Na líci desetikoruny je vpravo státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a nad ním zkratka názvu státu "ČSFR". Od státního znaku vlevo je označení hodnoty číslem "10". Pod označením hodnoty a státním znakem je v jednom řádku zkratka "Kčs" a letopočet "1991". Autorkou návrhu lícní strany mince je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny pod letopočtem.
(4) Na rubu desetikoruny je portrét Milana Rastislava Štefánika. Jeho jméno "M. R. Štefánik" je v opisu vlevo, letopočty "1880-1919" v opisu vpravo. Autorem návrhu rubové strany je Drahomír Zobek, iniciála jeho jména "Z" je při okraji mince mezi ramenem a letopočtem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.