Opatření ze dne 6.9.1991, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

30.9.1991 | Sbírka:  AS20/91 | Částka:  73/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 158/1989 Sb.
Aktivní derogace: AS16/91
Pasivní derogace: OP14/92