Opatření ze dne 31.3.1992, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991

16.4.1992 | Sbírka:  OP14/92 | Částka:  37/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Aktivní derogace: AS21/91, AS20/91
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.