Opatření ze dne 10.3.1992, kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

16.4.1992 | Sbírka:  XIII/1-9 100/92 | Částka:  37/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Aktivní derogace: 516/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.