Vyhláška ze dne 13.5.1992 o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně

10.6.1992 | Sbírka:  269/1992 Sb. | Částka:  56/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
269/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 13. května 1992
o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) U příležitosti 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruna").
(2) Stokoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Hmotnost stokoruny je 13 g, její průměr je 31 mm, hrana mince je vroubkovaná. Při ražbě stokoruny je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000, v obsahu stříbra 5/1000.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je v neuzavřeném oválném opisu při okraji mince. Nad státním znakem je označení hodnoty "100 KČS". Mezi hodnotovým číslem "100" a zkratkou "KČS" je snítka se třemi lístky. Pod státním znakem je letopočet "1992".
(2) Na rubu stokoruny je na pozadí budovy Biskupského dvora, který je částí muzea, a národní kulturní památky Petrov moravská orlice. Při spodním okraji mince je ve třech řádcích nápis "MORAVSKÉ MUZEUM V BRNĚ 1817 1992". Autorem stokoruny je akademický malíř Karel Zeman, iniciály jeho jména "KZ" jsou umístěny ve spodní části budovy muzea vpravo od orlice.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. června 1992.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.