Pokyn ze dne 10.5.1993 o uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob

10.5.1993 | Sbírka:  D-18 | Částka:  5/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-58
D-18
POKYN
Ministerstva financí
o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob
(Tř. zn. 32)
1) Výkony mezinárodní pravidelné přepravy osob poskytované právnickými a fyzickými osobami v rámci podnikání jsou podle ustanovení § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon") osvobozeny od daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH").
2) Právnické a fyzické osoby poskytující výkony mezinárodní pravidelné přepravy osob - plátce DPH, mají nárok na odpočet DPH podle § 19, 20 a § 47 odst. 2 a 5 zákona.
3) V rámci výkonů mezinárodní pravidelné přepravy osob podléhají DPH ve výši 5 % výkony vnitrostátní přepravy osob uskutečněné v tuzemsku, s výjimkou výkonů letecké a vodní dopravy uskutečněných v tuzemsku podle § 47 odst. 1, písm. d) zákona.
4) Výkony nepravidelné přepravy osob uskutečněné plátci DPH jak v tuzemsku, tak v zahraničí podléhají DPH ve výši 5 % stanovené v § 16 odst. 3 zákona.
5) Plátce DPH uskutečňující výkony nepravidelné přepravy osob může samostatně mimo základ daně vykazovat náklady mající charakter daní a poplatků, např. silniční daň, daň z přidané hodnoty za výkony nepravidelné přepravy osob zaplacené v zahraničí, poplatky za použití dálnic a tunelů a parkování a hlídání vozidel. Plátce DPH může rovněž samostatně mimo základ daně účtovat úhradu za zdanitelná plnění v tuzemsku osvobozená od DPH, pokud výše úhrady odpovídá platným sazebníkům a tarifům, např. pojištění, poštovné apod.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.