Opatření ze dne 22.1.1993 o úpravě sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

29.1.1993 | Sbírka:  AS01/93 | Částka:  16/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.