Vyhláška ze dne 26.3.1993 o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně

1.4.1993 | Sbírka:  109/1993 Sb. | Částka:  30/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 60/1991 Sb., 101/1978 Sb., 28/1963 Sb., 27/1963 Sb.
Pasivní derogace: 174/2008 Sb.
109/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 12. května 1993 se vydávají do oběhu mince po 50 haléřích vzoru 1993 (dále jen "padesátihaléř").
§ 2
(1) Padesátihaléř se razí ze slitiny obsahující 990 dílů hliníku a 10 dílů hořčíku. Hmotnost padesátihaléře je 0,9 g, jeho průměr 19 mm a síla 1,7 mm. Na hraně padesátihaléře se střídají hladká a vroubkovaná pole.
(2) Při ražbě padesátihaléře je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,1 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. Ve složení kovu je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 0,5 %.
§ 3
(1) Na líci padesátihaléře je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu" ČESKÁ REPUBLIKA" a při spodním okraji mince letopočet ražby. Letopočet ražby je od názvu státu oddělen tečkami. Nad letopočtem ražby je mezi zadníma nohama lva umístěna značka mincovny, která padesátihaléř razila.
(2) Na rubu padesátihaléře je výrazné označení hodnoty mince číslem "50". Číslice "5" vyplňuje celou levou polovinu mince, číslice "0" je menší a je umístěna v horní části pravé poloviny mince. Ve středu mince se obě číslice částečně prolínají . Pod číslicí "0" je zkratka "h" označující dílčí peněžní jednotku. Horní část zkratky přesahuje do číslice "0". Obě číslice hodnotového čísla i písmeno zkratky jsou vytvořeny čtyřmi souběžnými linkami. Autorem návrhu padesátihaléře je akademický sochař Vladimír Oppl, iniciály jeho jména "VO" jsou umístěny při levém spodním okraji mince u číslice "5".
§ 4
(1) Platnost mincí po 50 haléřích československé měny 1) se ukončuje dnem 31. července 1993.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. srpna do 30. listopadu 1993 Česká národní banka a banky.2)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 101/1978 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978. Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.
2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.