Pokyn ze dne 10.2.1994 o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně

10.2.1994 | Sbírka:  D-69 | Částka:  2/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-62
Pasivní derogace: MF-11
D-69
Pokyn
Ministerstva financí
o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně (doplnění Pokynu D-62)
Referent:
ing. Benda,
tel. 2454 2559
Čj.: 181/6 438/1994
Na konec textu bodu 1) pokynu se doplňuje věta: "Pořizovací cena zásob u plátců účtujících v soustavě podvojného účetnictví zvyšuje o daň z obratu pouze v případě, že tato daň nebyla zahrnuta jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů".
Na konec textu bodu 2) pokynu se doplňuje věta: "Pořizovací cena zásob se u plátců účtujících v soustavě podvojného účetnictví snižuje o daň z obratu pouze v případě, že tato daň nebyla zahrnuta do výnosů".
V první větě bodu 4) se vypouští text "ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů". Na konec textu bodu 4) pokynu se doplňuje věta: "Pořizovací cena zásob se u plátců účtujících v soustavě podvojného účetnictví zvyšuje o daň pouze v případě, že tato daň nebyla zahrnuta jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
V první větě bodu 5) se vypouští text "ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů". Na konec textu bodu 5) pokynu se doplňuje věta: "Pořizovací cena zásob se u plátců účtujících v soustavě podvojného účetnictví snižuje o daň pouze v případě, že tato daň nebyla zahrnuta do výnosů.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.