Opatření ze dne 30.4.1994, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994

27.5.1994 | Sbírka:  OP13/94 | Částka:  33/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1992 Sb.
Aktivní derogace: OP17/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.