Redakční sdělení ze dne 18.1.1995 o opravě chyb

18.1.1995 | Sbírka:  RS01/95 | Částka:  1/1995ASPI
RS01/95
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě chyb
1. v nařízení vlády č. 265/1994 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) V příloze 3 "Seznam rozvojových zemí" má místo "XC Makedonie" správně být "MK Makedonie".
2. ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
V § 3 odst. 4 a odst. 5 první a třetí větě má místo "podle § 1 odst. 1" správně být "podle § 1".
3. v oznámení Ministerstva financi o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30.6.1994 pro politické strany a politická hnutí účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, v částce 72/1994 Sb.
V první větě má místo "opatření č. j. 283/64 681/1994" správně být "opatření č. j. 283/67 681/94".
4. v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví, v částce 72/1994 Sb.
V první větě má místo "opatření č. j. 283/64 680/94" správně být "opatření č. j. 283/67 680/94".
Redakce