Opatření ze dne 25.1.1995, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% ze první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním optření ve mzdové oblasti

22.2.1995 | Sbírka:  OP02/95 | Částka:  5/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 334/1993 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP02/95
OPATŘENÍ
VLÁDY
ze dne 25. ledna 1995,
kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % činí
a) 15,5 % za první až čtvrté čtvrtletí 1994 proti prvnímu až čtvrtému čtvrtletí 1993,
b) 15,5 % za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994 proti druhému až čtvrtému čtvrtletí 1993,
c) 15,8 % za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 proti třetímu až čtvrtému čtvrtletí 1993,
d) 16,1 % za čtvrté čtvrtletí 1994 proti čtvrtému čtvrtletí 1993.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.