Vyhláška ze dne 21.3.1995 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem

24.4.1995 | Sbírka:  63/1995 Sb. | Částka:  13/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
63/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 21. března 1995
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) K 50. výročí vítězství nad fašismem se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 0,13 g, v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm a v obsahu stříbra 0,5 %.
§ 2
(1) Na líci dvousetkoruny je stylizovaný velký státní znak České republiky situovaný blíže k pravému okraji mince. Pod státním znakem je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a pod ním název státu "Česká republika". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna uprostřed pod názvem státu.
(2) Na rubu dvousetkoruny je při levém okraji mince jako alegorie míru vyobrazena stylizovaná holubice, do jejíhož pravého křídla je vkomponován text "Vítězství nad fašismem". Nad pravým křídlem holubice jsou umístěny letopočty "1945" a "1995". Autorkou návrhu dvousetkoruny je Jitka Jelínková. Iniciály jejího jména "JJ" jsou umístěny při levém spodním okraji mince pod ocasem holubice.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. dubna 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.