Sdělení ze dne 12.12.1996 k sestavení roční účetní uzávěrky a k předkládání údajů účetní závěrky za rok 1996 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

12.12.1996 | Sbírka:  283/83 888/1996 | Částka:  12/1996ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 283/71 696/1995
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-283, 283/89 068/1997
283/83 888/1996
Sdělení
Ministerstva financí
k sestavení roční účetní uzávěrky a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1996 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent:Ing.Eminger,
tel.24542675
Ministerstvo financí ČR sděluje, že pro roční účetní uzávěrku a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1996 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných se prodlužuje platnost opatření Ministerstva financí ČR č.j.283/71 696/1995 z 15.12.1995, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č..
Lhůty v tomto opatření se přiměřeně upraví posunutím o 1 rok. Termíny předkládání údajů roční závěrky za rok 1996 jsou stanoveny v opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/66 195/1996 z 6.12.1996, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 12/1996. Uvedené opatření k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů výkazů v období závěru roku jsou platné již pro roční závěrku za rok 1996.
Částky převedené na běžný účet cizích prostředků (depozitní), připadající na mzdy za druhou polovinu prosince a částky předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jakož i částky pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se na depozitním účtu vypořádají na počátku roku 1997. Pokud po provedení příslušných odvodů a vypořádání závazků z mezd zůstanou na depozitním účtu nepoužité zůstatky, převedou se na příjmový účet rozpočtových organizací s uvedením nové rozpočtové skladby podle opatření o rozpočtové skladbě č.j.111/27 947/1996 ze dne 17.5.1996.
Lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 1996 a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 1997 na vrub rozpočtu roku 1996, v části B - Styk s peněžními ústavy, přílohy k opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/71 696/1995z 15.12.1995 se upraví podle dopisu, který v současné době zasílá Česká národní banka všem svým klientům.
Ing. František Havel, v.r.
ředitel odboru 28 - účetnictví