Opatření ze dne 23.4.1996 o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

30.4.1996 | Sbírka:  OP08/96 | Částka:  37/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP08/96
OPATŘENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. dubna 1996
o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., určuje a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:
I.
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., a zvýšené naposledy opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. května 1995, publikovaným v částce 19/1995 Sb., se upravují takto:
V § 7 odst. 2 písm. a) se nemění částka 0,80 Kč a v písmenu b) se částka 2,90 Kč nahrazuje částkou 3,00 Kč.
II.
Upravené sazby náhrad přísluší zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.