Sdělení ze dne 14.1.1997 k sestavování finančního výkazu o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1-12) a finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 M)

14.1.1997 | Sbírka:  283/83 894/1996 | Částka:  1/1997ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 283/51 437/1996
Pasivní derogace: 111/61 721/1997
283/83 894/1996
Sdělení
k sestavování finančního výkazu o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1-12) a finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 M)
Referent : Ing. D. Sokolová,
tel. 2454 2669
K zajištění Pokynu č. 2/1997 (č.j. 111/ 3 557/1997 otištěném ve Finančním zpravodaji č. 1/1997) k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996 a získání potřebných údajů ve finančních výkazech obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných Ministerstvo financí sděluje :
a) Ve finančních výkazech Fin Obce, okresy 1-12 a Fin RO 2-04M se oddíl VII - Vybrané záznamové položky podle opatření MF ČR č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11. října 1996 doplňuje o tyto záznamové položky :
024 - Dotace přijaté z území jiného okresu,
025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu
026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu a
027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu a o údaje schváleného rozpočtu.
Po této úpravě má oddíl VII zmíněných finančních výkazů obsah uvedený v příloze.
b) Pro zajištění správnosti konsolidace se ve výkaze Fin RO 2-04M, v části IV doplňuje řádek 4320. Tento řádek bude obsahovat položku 6369 - Investiční transfery vlastním fondům j.n.
Ředitel odboru 28 - účetnictví:
Ing. František Havel, v. r.
Příl.