Opatření ze dne 16.1.1998, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

31.1.1998 | Sbírka:  111/97 528/1997 | Částka:  6/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., 111/12 907/1999, FZ73/98
111/97 528/1997
OPATŘENÍ
Ministerstva financí ze dne 16. ledna 1998, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Změna: FZ73/98
Změna: 111/12 907/1999
Referent:
Ing. I. Matějková,
l. 3109
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Tímto opatřením se doplňuje Opatření Ministerstva financí ČR ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů, č.j. 111/61 721/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji 11/1997 pod č. 72)
I.
zrušeno
II.
V příloze č. 1 oddíle B. části II/3. se na konci čtvrtého odstavce doplňuje text "...... a 20."
III.
zrušeno
IV.
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 1998.
Ing. Miroslav Havel, v. r.