Dodatek ze dne 15.10.1998 k Opatření MF č. 16, kterým se doplňují vybrané závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 1998

15.10.1998 | Sbírka:  FZ73/98 | Částka:  10/1998ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/97 528/1997, 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 111/12 907/1999
111/97 528/1997
Dodatek
k Opatření MF č.16, kterým se doplňují vybrané závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 1998
Referent: Ing. I. Matějková,
l. 3109
Tímto dodatkem se doplňuje Opatření Ministerstva financí ČR ze dne 16. ledna 1997, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č.j. 111/97 528/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji 1/2/1998 pod č.16) takto:
(1) V příloze č. 6 bod 9. se doplňuje text
     Řádky   Vyplňují kapitoly

    r. 7400      333

   (2) Do výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů
a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U ) se
v části VII. doplňuje řádka

VII. Vybrané závazné ukazatele státního rozpočtu

------------------------------------------------------------------
Název      Číslo  Schválený  Rozpočet    Výsledek od
ukazatele    řádku  rozpočet   po změnách   počátku roku
------------------------------------------------------------------
text
------------------------------------------------------------------
Vysoké školy -
běžné výdaje   7400
------------------------------------------------------------------
Opatření nabývá účinnosti dnem 15. října 1998 s tím, že údaje za 3. čtvrtletí budou vyplňovány v souladu s tímto opatřením.
ředitel odboru státního rozpočtu MF:
Ing. Eduard Janota