Opatření ze dne 26.2.1999, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů (Fin RO 2-04, U, část VII.)

12.3.1999 | Sbírka:  111/12 907/1999 | Částka:  19/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: FZ73/98, 111/97 528/1997, 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 111/23 539/2000, 309/1999 Sb.
111/12 907/1999
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů (Fin RO 2 - 04 U, část VII.)
Změna: 111/23 539/2000
Referent:
Ing. I. Matějková,
tel. 5704 3109
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993:
Tímto opatřením se doplňuje Opatření MF č. 72/1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů (Finanční zpravodaj č. 11/1997), ve znění dalších dodatků:
I.
zrušeno
II.
zrušeno
III.
(1) Ruší se část I. a III. v Opatření č. 16/1998 (Finanční zpravodaj 1/2/1998) a Dodatek č. 73/1998 (Finanční zpravodaj č. 10/1998).
(2) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(3) Opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 1999.
JUDr . Ing. Miloslav Fiedler
I. náměstek ministra financí