Vyhláška ze dne 16.4.1998, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

5.5.1998 | Sbírka:  105/1998 Sb. | Částka:  36/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 30 402/84-25, 131/1983 Sb., 13 825/75-200, 14 580/73-24, 29 394/72-200
105/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16. dubna 1998, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Zrušují se:
1. vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 131/1983 Sb., o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích;
2. směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci lyžařského výcviku žáků a učňů č. j. 29 394/72-200, reg. částka 30/1972 Sb.;
3. směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o učebních pomůckách č. j. 14 580/73-24, reg. částka 18/1973 Sb.;
4. směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o branných cvičeních a branných kursech v základních a středních školách č. j. 30 402/84-25, reg. částka 27/1984 Sb.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. dr. Sokol, CSc. v. r.