Opatření ze dne 27.10.1998 o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP

1.12.1998 | Sbírka:  OP27/98 | Částka:  99/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP02/97
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP27/98
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. října 1998
o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky Klasifikace individuální spotřeby podle účelu - CZ-COICOP (dále jen "klasifikace") zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1996 (vyhlášeném v částce 2/1997 Sb.). Změny a doplňky jsou vypracovány na základě úprav mezinárodního standardu COICOP z června 1998.
Přehled změn a doplňků klasifikace je uveden v příloze k tomuto opatření.
Tyto změny a doplňky klasifikace je možné obdržet na disketě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu nebo jako doložku k 1. vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu z roku 1997 ve firmě SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Změny a doplňky CZ-COICOP
Změny a doplňky CZ-COICOP podle úprav mezinárodního standardu z října 1998
1.
Systematická část (publikace CZ-COICOP z roku 1997 - str. 21 až 30)
Platný kód Název             Starý kód  Poznámka
----------------------------------------------------------------------
01.1.7   Zelenina                 změna názvu,
                           bez změny obsahu
03.1.2   Oděvy                   změna názvu
                           a obsahu položky
03.1.3   Oděvní doplňky a textilní         změna názvu
      galanterie                a obsahu položky
03.1.4   Opravy a půjčování oděvů         zkrácení názvu
04.2.1   Imputované nájemné vlastníků       upřesnění názvu
04.2.2   Ostatní imputované nájemné        upřesnění názvu
04.4.1   Dodávka vody (vodné)     04.4.2   změna kódu
                           a obsahu položky
04.4.2   Sběr pevných odpadů      04.4.1   změna kódu
04.4.3   Odvádění odpadních vod
      kanalizací (stočné)      04.4.2   změna kódu
04.4.4   Ostatní služby související
      s bytem            04.4.3   změna kódu
04.5    Elektrická a tepelná energie,
      plyn a ostatní paliva           upřesnění názvu
05.3    Přístroje a spotřebiče
      pro domácnost vč. oprav          zkrácení názvu
05.4    Skleněné, keramické, stolní
      a kuchyňské potřeby
      pro domácnost               upřesnění názvu
05.4.0   Skleněné, keramické, stolní
      a kuchyňské potřeby
      pro domácnost               upřesnění názvu
05.5.1   Nástroje a nářadí dlouhodobé
      spotřeby pro dům a zahradu
      vč. oprav                 upřesnění názvu
05.5.2   Nástroje a nářadí krátkodobé
      spotřeby pro dům a zahradu
      vč. oprav                 upřesnění názvu
06.1.2   Ostatní zdravotnické výrobky       změna obsahu
06.1.3   Ortopedické a terapeutické
      pomůcky            06.1.2   změna kódu
06.2.1   Ambulantní lékařská péče         zkrácení názvu
06.2.3   Ambulantní péče poskytovaná
      středním zdravotnickým
      personálem a nelékaři     06.2.4   změna obsahu
                           položky, sloučení
                           06.2.3 a 06.2.4
07.1.4   Povozy tažené zvířaty           nová položka
07.2.1   Náhradní díly a příslušenství
      pro osobní dopravní prostředky      upřesnění názvu
07.2.2   Pohonné hmoty, oleje a pod.
      přípravky pro osobní dopravní
      prostředky                upřesnění názvu
07.2.3   Údržba a opravy osobních
      dopravních prostředků           upřesnění názvu
07.3.1   Kolejová osobní doprava          upřesnění názvu
07.3.5   Kombinovaná osobní doprava        nová položka
07.3.6   Ostatní placené služby
      v dopravě           07.3.5   změna kódu
08.1    Poštovní služby              změna obsahu
08.1.0   Poštovní služby        08.1.1   změna kódu
08.2    Telefonní a telefaxové
      zařízení                 nová položka
08.2.0   Telefonní a telefaxové
      zařízení           08.1.2   změna kódu
08.3    Telefonické a telefaxové
      služby                  nová položka
08.3.0   Telefonické a telefaxové
      služby            08.1.3   změna kódu
                           a názvu
09.2.1   Výrobky dlouhodobé spotřeby
      pro rekreaci ve volné přírodě       změna obsahu
09.2.2   Hudební nástroje a výrobky
      dlouhodobé spotřeby
      pro rekreaci uvnitř      09.2.1   změna kódu
09.2.3   Údržba a opravy ostatních
      výrobků dlouhodobé spotřeby
      pro rekreaci a kulturu    09.2.2   změna kódu
09.3.1   Hry, hračky a sběratelské
      předměty           09.3.1   změna obsahu
09.3.2   Zařízení pro sport, kempink
      a rekreaci ve volné přírodě
      vč. oprav           09.3.1   změna kódu
09.3.3   Květiny a zahrady       09.3.2   změna kódu
09.3.4   Domácí zvířata a potřeby
      pro jejich chov        09.3.3   změna kódu
                           a upřesnění názvu
09.3.5   Veterinární a ostatní služby
      pro domácí zvířata      09.3.3   změna kódu
10.1    Předškolní a základní
      vzdělávání                změna obsahu
10.1.0   Předškolní a základní
      vzdělávání          10.1.1   změna kódu
10.2    Střední vzdělávání            nová položka
10.2.0   Střední vzdělávání      10.1.2   změna kódu
10.3    Pomaturitní nástavbové
      vzdělávání                nová položka
10.3.0   Pomaturitní nástavbové
      vzdělávání (nižší než
      terciální)                nová položka
10.4    Vyšší a vysokoškolské
      vzdělávání                nová položka
10.4.0   Vyšší a vysokoškolské
      vzdělávání (terciální)    10.1.3   změna kódu
10.5    Vzdělávání nedefinované
      stupněm                  nová položka
10.5.0   Vzdělávání nedefinované
      stupněm            10.1.4   změna kódu
12.1.2   Elektrické přístroje
      pro osobní péči              změna obsahu
12.1.3   Ostatní předměty a výrobky
      pro osobní péči        12.1.2   změna kódu
                           a obsahu
12.2    Prostituce                nová skupina
12.2.0   Prostituce          12.1.3   změna kódu
12.3    Osobní doplňky jinde
      neuvedené           12.2    změna kódu
12.3.1   Klenoty, hodiny, hodinky   12.2.1   změna kódu
12.3.2   Ostatní osobní doplňky    12.2.2   změna kódu
12.4    Sociální péče         12.3    změna kódu
12.4.0   Sociální péče         12.3.1   sloučení položek
                     12.3.2   a změna kódu
12.5    Pojištění           12.4    změna kódu
12.5.1   Životní pojištění       12.4.1   změna kódu
12.5.2   Pojištění související
      s bydlením          12.4.2   změna kódu
                           a názvu
12.5.3   Pojištění související
      se zdravím          12.4.3   změna kódu
                           a názvu
12.5.4   Pojištění související
      s dopravou          12.4.4   změna kódu
                           a názvu
12.5.5   Ostatní pojištění       12.4.5   změna kódu
12.6    Finanční služby jinde
      neuvedené           12.5    změna kódu
12.6.1   Finanční zprostředkovatelské
      služby nepřímo měřené (FISIM) 12.5.2   změna kódu
12.6.2   Ostatní finanční služby
      jinde neuvedené        12.5.1   změna kódu
12.7    Ostatní služby jinde
      neuvedené           12.6    změna kódu
12.7.0   Ostatní služby jinde
      neuvedené           12.6.1   změna kódu

Tam, kde se skupina dál netřídí, se na 4. místě kódu uvádí nula.

Jedná se o následující položky:

02.2    Tabák
02.2.0   Tabák
02.3    Narkotika
02.3.0   Narkotika
05.2    Bytový textil
05.2.0   Bytový textil
05.4    Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby
      pro domácnost
05.4.0   Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby
      pro domácnost
06.3    Ústavní zdravotní péče
06.3.0   Ústavní zdravotní péče
08.1    Poštovní     služby
08.1.0   Poštovní služby
08.2    Telefonní a telefaxové zařízení
08.2.0   Telefonní a telefaxové zařízení
08.3    Telefonické a telefaxové služby
08.3.0   Telefonické a telefaxové služby
09.6    Dovolená s komplexními službami
09.6.0   Dovolená s komplexními službami
10.1    Předškolní a základní vzdělávání
10.1.0   Předškolní a základní vzdělávání
10.2    Střední vzdělávání
10.2.0   Střední vzdělávání
10.3.   Pomaturitní nástavbové vzdělávání
10.3.0   Pomaturitní nástavbové vzdělávání
      (nižší než terciální)
10.4    Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
10.4.0   Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
      (terciální)
10.5    Vzdělávání nedefinované stupněm
10.5.0   Vzdělávání nedefinované stupněm
11.2    Ubytovací služby
11.2.0   Ubytovací služby
12.2    Prostituce
12.2.0   Prostituce
12.4    Sociální služby
12.4.0   Sociální služby
12.7    Ostatní služby jinde neuvedené
12.7.0   Ostatní služby jinde neuvedené

U oddílů 13 a 14 se mění také uspořádání skupin a podskupin,
proto uvádíme celé platné znění:

Oddíl 13:

13.1    Služby spojené s bydlením
13.1.0   Služby spojené s bydlením

13.2    Zdravotnictví
13.2.1   Léčiva
13.2.2   Ostatní zdravotnické výrobky
13.2.3   Ortopedické a terapeutické pomůcky
13.2.4   Ambulantní lékařská péče
13.2.5   Ambulantní stomatologická péče
13.2.6   Ambulantní péče poskytovaná středním
      zdravotnickým personálem a nelékaři
13.2.7   Ústavní zdravotní péče
13.2.8   Ostatní zdravotnická péče

13.3    Rekreace a kultura
13.3.1   Rekreační a sportovní služby
13.3.2   Kulturní služby

13.4    Vzdělávání
13.4.1   Předškolní a základní vzdělávání
13.4.2   Střední vzdělávání
13.4.3   Pomaturitní nástavbové vzdělávání
      (nižší než terciální)
13.4.4   Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
      (terciální)
13.4.5   Vzdělávání nedefinované stupněm
13.4.6   Jiné vzdělávací služby

13.5    Sociální péče
13.5.0   Sociální péče

13.6    Ostatní služby
13.6.1   Náboženské služby
13.6.2   Politické a profesní organizace,
      organizace práce
13.6.3   Ochrana životního prostředí
13.6.4   Služby jinde neuvedené

Oddíl 14:

14.1    Služby spojené s bydlením
14.1.0   Služby spojené s bydlením

14.2    Zdravotnictví
14.2.1   Léčiva
14.2.2   Ostatní zdravotnické výrobky
14.2.3   Ortopedické a terapeutické pomůcky
14.2.4   Ambulantní lékařská péče
14.2.5   Ambulantní stomatologická péče
14.2.6   Ambulantní péče poskytovaná středním
      zdravotnickým personálem a nelékaři
14.2.7   Ústavní zdravotní péče
14.2.8   Služby veřejnému zdraví

14.3    Rekreace a kultura
14.3.1   Rekreační a sportovní služby
14.3.2   Kulturní služby

14.4    Vzdělávání
14.4.1   Předškolní a základní vzdělávání
14.4.2   Střední vzdělávání
14.4.3   Pomaturitní nástavbové vzdělávání
      (nižší než terciální)
14.4.4   Vyšší a vysokoškolské vzdělávání
      (terciální)
14.4.5   Vzdělávání nedefinované stupněm
14.4.6   Pomocné služby ve vzdělávání

14.5    Sociální péče
14.5.0   Sociální péče
2.
Vysvětlivky (publikace CZ-COICOP str. 33 - 106)
----------------------------------------------------------------------
Platný kód Název             Starý kód  Poznámka
CZ-COICOP                CZ-COICOP
----------------------------------------------------------------------
01.1.1   sójové boby vč. mouky
      ze sóji                  doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
01.1.9   mák              01.1.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
01.1.2   uzené bůčky                doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
01.1.5   slanina            01.1.2   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
01.1.2   konzervy z mořských savců   01.1.3   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
01.1.5   N: rybí tuk (06.1.1)           doplnění N:
----------------------------------------------------------------------
01.1.6   melouny            01.1.7   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
01.1.7   Zelenina                 úprava názvu
      dýně, lilek, tykev            doplnění ZT:
----------------------------------------------------------------------
01.1.9   mléko, jogurty ze sóji    01.2.2   doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
01.1.9   limonády v prášku       01.2.2   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
01.1.9   instantní nealkoholické
      nápoje práškové nebo
      granulované          01.2.2   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
03.1.2   Oděvy                   změna kódu
      - ... oděvy pro práci a sport 03.1.3   změna kódu
      - zástěry, pracovní šály,
       pracovní pláště, pracovní
       kalhoty a bundy (montérky) 03.1.3   doplnění Z:
      - pánské, dámské a dětské
       tepláky z úpletů, lyžařské
       kombinézy a šponovky
       z úpletů nebo háčkované   03.1.3
      - pánské, dámské a dětské
       sportovní soupravy,
       lyžařské kombinézy
       a šponovky z tkanin     03.1.3
      - sportovní kalhoty, golfky,
       gymnastické dresy      03.1.3
      - jednodílné a dvoudílné
       dámské plavky, pánské
       plavky           03.1.3
----------------------------------------------------------------------
03.1.3   Oděvní doplňky a textilní
      galanterie                změna názvu

      pracovní rukavice kožené,
      textilní           05.6.1   změna kódu

      N: pryžové rukavice a
      výrobky pro úklid vyrobené
      z pryže (05.6.1)             úprava názvu
----------------------------------------------------------------------
03.1.4   Čištění, opravy a půjčování
      oděvů                   úprava názvu
----------------------------------------------------------------------
03.2.1   - vložky do bot, obouvací
       lžíce apod.               doplnění ZT:

      N: krémy na obuv (05.6.1)         změna kódu
----------------------------------------------------------------------
03.2.2   N: ... a jejich oprava (09.3.2)      doplnění N:
----------------------------------------------------------------------
04.1.2   Za druhé bydlení se považují
      např. chaty, chalupy atd.,
      bez ohledu na vlastnictví,
      pronajímatel ovšem musí mít
      dlouhodobý pronájem (min.
      1 rok)                  doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
04.2.1   Imputované nájemné vlastníků       úprava názvu
----------------------------------------------------------------------
04.2.2   Ostatní imputované nájemné        úprava názvu
----------------------------------------------------------------------
04.4.1   Dodávka vody (vodné)     04.4.2   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
04.4.2   Sběr pevných odpadů      04.4.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
04.4.3   Odvádění odpadních vod
      kanalizací (stočné)      04.4.2   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
04.4.4   Ostatní služby související
      s bytem jinde neuvedené    04.4.3   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
05.1.1   reprodukce, tapiserie     04.3.1   změna kódu
      ZT: žíněnky, matrace, lehké
      japonské matrace       05.2.1   doplnění ZT:
----------------------------------------------------------------------
05.3    Přístroje a spotřebiče
      pro domácnost včetně oprav        úprava názvu
----------------------------------------------------------------------
05.3.2   elektrické žehličky            doplnění Z:

      el. kuchyňské roboty     05.3.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
05.5.1   Nástroje a nářadí dlouhodobé
      spotřeby pro dům a zahradu
      včetně oprav               upřesnění názvu
----------------------------------------------------------------------
05.5.2   Nástroje a nářadí krátkodobé
      spotřeby pro dům a zahradu
      včetně oprav               upřesnění názvu

      ruční vozíky, rudly,
      pastičky na myši             doplnění Z:

      hřebíky, cvočky, šrouby,
      matice a svorníky, napínáčky,
      připínáčky, podložky
      pod matice          05.6.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
05.6.1   čisticí a udržovací
      prostředky na obuv            doplnění z:

      krémy na obuv         03.2.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
05.6.2   čištění oken, dezinfekční
      a pod. služby v domácnostech,
      čištění koberců              doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
06.1.1   rybí tuk                 doplnění ZT:

      N: veterinární léčiva
      (09.3.4)                 doplnění N:
      léčivé bylinné čaje
          a rostliny (01.2.1)
----------------------------------------------------------------------
09.3.4   veterinární léčiva      06.1.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
06.1.2   Ostatní zdravotnické výrobky       změna názvu
      Z: patří sem výrobky uvedené       a obsahu
      v publikaci (str. 68) pod         položky
      čísly 01, 02, 03, 06, 11
      vč. brašen první pomoci          doplnění z:
----------------------------------------------------------------------
06.1.3   Ortopedické a terapeutické
      pomůcky            06.1.2   změna kódu
      Z: patří sem veškeré
      ortopedické, terapeutické a
      rehabilitační pomůcky
      (str. 68 a 69 publikace
      čísla 04, 05, 07, 08, 09,
      10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
      18, 99)                  doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
06.2.1   Ambulantní lékařská péče         upřesnění názvu
----------------------------------------------------------------------
06.2.3   Ambulantní péče poskytovaná
      středním zdravotnickým          změna obsahu
      personálem a nelékaři     06.2.4   a změna kódu
----------------------------------------------------------------------
07.1.1   včetně ojetých automobilů         doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
07.1.4   Povozy tažené zvířaty           nová položka
      Z: potahy, koně a poníky         doplnění Z: a N:
      pro osobní dopravu
      ZT: potřebnou výstroj
      (spřežení, chomout, uzdu,
      otěže, atd.)
      N: koně a poníky
      pro rekreaci (09.2.1)
----------------------------------------------------------------------
07.3    poplatky za pravidelnou
      kyvadlovou přepravu přívozem
      s obsluhou          07.2.4   změna kódu,
      Když jízdenka platí pro dva        doplnění a
      nebo více druhů dopravy ....       úprava poznámky
      služeb, se klasifikuje 07.3.5
----------------------------------------------------------------------
07.3.1   Kolejová osobní doprava          změna názvu
      ze Z: se vyčleňuje doprava        a obsahu
      trolejbusem
----------------------------------------------------------------------
07.3.2   Z: dopravu trolejbusem    07.3.1   doplnění Z:
----------------------------------------------------------------------
07.3.5   Kombinovaná osobní doprava        nová položka
----------------------------------------------------------------------
07.3.6   Ostatní placené služby          změna kódu
      v dopravě           07.3.5   a názvu
----------------------------------------------------------------------
08.1    Poštovní služby        08.1.1.   změna kódu
08.1.0   Poštovní služby
----------------------------------------------------------------------
08.2    Telefonní a telefaxové
      zařízení           08.1.2   změna kódu
08.2.0   Telefonní a telefaxové
      zařízení
----------------------------------------------------------------------
08.3    Telefonické a telefaxové   08.1.3   změna kódu
      služby
08.3.0   Telefonické a telefaxové
      služby
----------------------------------------------------------------------
09.2.1   Výrobky dlouhodobé spotřeby
      pro rekreaci ve volné přírodě       změna obsahu
----------------------------------------------------------------------
09.2.2   Hudební nástroje a výrobky
      dlouhodobé spotřeby
      pro rekreaci uvnitř      09.2.1   změna kódu

      kulečníkové stoly, stoly
      na stolní tenis vč.
      mechanických         09.2.1

      hudební nástroje vč.
      elektronických, jako jsou
      piana, varhany, housle,
      kytary, trumpety, klarinety
      a flétny           09.2.1
----------------------------------------------------------------------
09.2.3   Údržba a opravy ostatních
      výrobků dlouhodobé spotřeby
      pro rekreaci a kulturu    09.2.2   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
09.3.1   Hry, hračky a sběratelské
      předměty           09.3.1   změna obsahu
      ze Z: se vyčleňují výrobky
      pro sport a rekreaci, které
      se zahrnují do 09.3.2
----------------------------------------------------------------------
09.3.2   Zařízení pro sport, kempink
      a rekreaci ve volné přírodě
      vč. oprav           09.3.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
09.3.3   Květiny a zahrady       09.3.2   změna kódu
      N: zahradnické služby
      (04.4.4) nebo (05.6.2)          doplnění N:
----------------------------------------------------------------------
09.3.4   Domácí zvířata a potřeby         změna kódu
      pro jejich chov        09.3.3   a upřesnění názvu

      veterinární přípravky vč.
      veterinárních léčiv            oprava Z:
----------------------------------------------------------------------
09.3.5   Veterinární a ostatní služby
      pro domácí zvířata      09.4.2   změna kódu
      ZT: čištění, krmení,
      úpravu zvířat
----------------------------------------------------------------------
09.4.1   Z: služby poskytované
      fitcentry a posilovnami    12.1.1   změna kódu
----------------------------------------------------------------------
09.4.2   ze Z: se vyčleňují veterinární
      a ostatní služby pro domácí
      zvířata do položky 09.3.5         oprava Z:
----------------------------------------------------------------------
09.5.1   hudebniny                 doplnění Z:
      ZT: leporela (místo skládanky)      oprava ZT:
----------------------------------------------------------------------
10.1    Předškolní a základní           nová položka
10.1.0   vzdělávání          10.1.1   a změna kódu
----------------------------------------------------------------------
10.2    Střední vzdělávání      10.1.2   nová položka
10.2.0                        a změna kódu
----------------------------------------------------------------------
10.3    Pomaturitní nástavbové
10.3.0   vzdělávání                nová položka
      Z: nástavbové pomaturitní
      vzdělávání, které je na úrovni
      úplného středního odborného
      vzdělání
----------------------------------------------------------------------
10.4    Vyšší a vysokoškolské           nová položka
      vzdělávání (terciální)    10.1.3   a změna kódu
----------------------------------------------------------------------
10.5    Vzdělávání nedefinované          nová položka
10.5.0   stupněm            10.1.4   a změna kódu
----------------------------------------------------------------------
12.1.1   N: služby poskytované
      fitcentry a posilovnami
      (09.4.1)                 doplnění N:
----------------------------------------------------------------------
12.1.2   Elektrické přístroje
      pro osobní péči              změna obsahu
      ze Z: se vyčleňují:
      - neelektrické přístroje   12.1.3   změna kódu
      - výrobky pro osobní hygienu 12.1.3
      - kosmetické přípravky    12.1.3
      - ostatní výrobky       12.1.3
----------------------------------------------------------------------
12.1.2   oprava výrobků uvedených
      pod tímto kódem              doplnění Z:

      suvenýry, upomínkové předměty       doplnění ZT:

      N: láhve pro kojence (05.4.0)       doplnění N:
      nákupní tašky (05.2.1)          úpravu textu
---------------------------------------------------------------------
12.1.3   Ostatní předměty a výrobky        změna kódu
      pro osobní péči        12.1.2   a obsahu
      ze Z: se vyčleňují
      elektrické přístroje
---------------------------------------------------------------------
12.2    Prostituce                nová položka
12.2.0   Prostituce          12.1.3   změna kódu
---------------------------------------------------------------------
12.3    Osobní doplňky jinde
      neuvedené           12.2    změna kódů
12.3.1   Klenoty, hodiny a hodinky   12.2.1
12.3.2   Ostatní osobní doplňky    12.2.2
---------------------------------------------------------------------
12.4    Sociální péče         12.3    změna kódů
12.4.0   Sociální péče         12.3.1   a sloučení
                     12.3.2   položek
---------------------------------------------------------------------
12.5    Pojištění           12.4    změna kódů
12.5.1   Životní pojištění       12.4.1
12.5.2   Pojištění související
      s bydlením          12.4.2
12.5.3   Pojištění související
      se zdravím          12.4.3   úprava názvu
      Z: pojištění (nepovinné)
      týkající se zdraví
      (onemocnění, úrazu)            doplnění Z:
12.5.4   Pojištění související
      s dopravou          12.4.4   změna obsahu
      všechny uvedené pod Z:
      přechází do položky 12.5.5
12.5.5   Ostatní pojištění       12.4.5
---------------------------------------------------------------------
12.6    Finanční služby jinde
      neuvedené               12.5    změna kódů
12.6.1   Finanční zprostředkovatelské
      služby nepřímo měřené (FISIM) 12.5.2
12.6.2   Ostatní finanční služby
      jinde neuvedené        12.5.1   úprava názvu
      Z: finanční služby pošt
      (poštovní peněžní poukázky)        doplnění Z:
---------------------------------------------------------------------
12.7    Ostatní služby jinde
      neuvedené           12.6    změny kódů
12.7.0   Ostatní služby jinde
      neuvedené           12.6.1
      členské příspěvky za členství       ruší se, nepatří
      v profesních a jiných           do konečné
      společenských asociacích         spotřeby dom.

      Z: poplatky za služby
      osobních strážců             doplnění Z:
---------------------------------------------------------------------